Амбасада на Украина во Република Северна Македонија

Киев 01:51

Интервју и членовите

Датум од да

Амбасадор

Контакт

адреса: ул. Алберт Шваjцер, 7-9, Скопjе, 1000 Република Северна Македониjа. Прикажи на карта
телефон: 00389 2 317 81 20, 00389 2 317 92 59. Итна телефонска линија на Амбасада 00 389 72 589 639. Ве молиме да се јавете само во случај на закана по живот или смрт на граѓаните на Украина
факс: (+3892) 317 8120
веб-страница: /www.mfa.gov.ua/macedonia